1. Tiếp nhận mọi khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi
  2. Tất cả mọi trường hơp bảo hành, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết và làm thủ tục bảo hành.
  3. Thời gian giải quyết khiếu nại trong thời hạn tối đa là 1 tuần làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại của của khách hàng. Trong trường hợp bất khả kháng 2 bên sẽ tự thương lượng.